O projektu Vstupy do škol

Cíl programů

Cílem projektu je představovat ve školách – převážně základních – témata spojená s křesťanstvím.
Vstupy do škol chtějí přiblížit žákům a studentům poselství křesťanských svátků, seznámit je s významnými postavami křesťanství a také s křesťanskými symboly a hodnotami, které patří k základům naší evropské kultury.

Programy vhodně doplňují obsah výuky průřezových témat Multikulturní výchovy a Osobnostní a sociální výchovy.
Mají akreditaci MŠMT ČR v systému DVPP a plně respektují RVP ZV i náboženskou neutralitu školy.

Programy

  • Dušičky a Halloween v tradici a kultuře
  • Poselství křesťanských Vánoc I a II
  • Poselství křesťanských Velikonoc I a II
  • Cyril a Metoděj – historie a současnost
  • Bible – víc než kniha
  • Kostel u nás
  • Svědci víry – bohatství našeho národa


Každé z témat je rozpracováno do tří samostatných výukových programů, které odpovídají třem věkovým kategoriím žáků ZŠ (1.–3., 4.–6. a 7.–9. ročník).

Projekt Vstupy do škol - Nabídka výukových programů pro ZŠ (PDF)

Nabídkové listy pro školy (cíle a návaznost na RVP ZV)

Organizace

Výukové programy v délce 1 až 2 vyučovací hodiny jsou realizovány formou jednorázového vstupu do výuky. Probíhají za přítomnosti učitele v učebně školy (vždy pro jednu třídu). Výjimku tvoří program Kostel u nás – lektoři nevstupují do škol, ale třídy zvou přímo do kostela, kde program probíhá.

Programy jsou školám nabízeny skrze vyškolené lektory, kteří mají potřebné vzdělání a praxi.

Před samotným vstupem do výuky se lektoři účastní lektorských seminářů organizovaných Diecézním katechetickým centrem, kde kromě potřebných informací, materiálů a instrukcí dostanou osvědčení o absolvování semináře (pokud mají vysokoškolské magisterské vzdělání).

Programy můžete objednat na adrese: kc.brno@biskupstvi.cz nebo tel. 533 033 297.

Pomůcky nejen ke katechezi

Kalendář akcí
Předchozí měsíc  Srpen 2020  Následující měsíc
PO ÚT ST ČT SO NE
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31
Vyhledávání
Uživatelský účet