O projektu Vstupy do škol

Cíl programů

Cílem projektu je představovat ve školách – převážně základních – témata spojená s křesťanstvím.
Vstupy do škol chtějí přiblížit žákům a studentům poselství křesťanských svátků, seznámit je s významnými postavami křesťanství a také s křesťanskými symboly a hodnotami, které patří k základům naší evropské kultury.

Programy jsou pro školy poskytovány zdarma a vhodně doplňují obsah výuky průřezových témat Multikulturní výchovy a Osobnostní a sociální výchovy.
Mají akreditaci MŠMT ČR v systému DVPP a plně respektují RVP ZV i náboženskou neutralitu školy.

 

Programy

Dušičky a Halloween v tradici a kultuře
Poselství křesťanských Vánoc I a II
Poselství křesťanských Velikonoc I a II
Cyril a Metoděj – historie a současnost
Bible – víc než kniha
Kostel u nás
Svědci víry – bohatství našeho národa
Odkaz českých světců – svatá Ludmila 1100 let
      (Program vytvořený pro rok 2021 k výročí mučednické smrti svaté Ludmily)

G. J. Mendel – (ne)obyčejný život génia
        (Nový program k výročí 200 let od Mendelova narození)

Aktuálně pro školní rok 2022/2023

Nabídka výukových programů pro ZŠ (PDF)

Každé z témat je rozpracováno do tří samostatných výukových programů, které odpovídají třem věkovým kategoriím žáků ZŠ (1.–3., 4.–6. a 7.–9. ročník).

Organizace

Výukové programy jsou v délce 1 vyučovací hodiny, kromě programů Cyril a Metoděj a Bible, které jsou vytvořiny pro 2 vyučovací hodiny (možno zkrátit na 1 hodinu). Programy jsou realizovány formou jednorázového vstupu do výuky. Probíhají za přítomnosti učitele v učebně školy (vždy pro jednu třídu). Výjimku tvoří program Kostel u nás – lektoři nevstupují do škol, ale třídy zvou přímo do kostela, kde program probíhá.

Programy jsou školám nabízeny skrze vyškolené lektory, kteří mají potřebné vzdělání a praxi.

Před samotným vstupem do výuky se lektoři účastní lektorských seminářů organizovaných Diecézním katechetickým centrem, kde kromě potřebných informací, materiálů a instrukcí dostanou osvědčení o absolvování semináře (pokud mají vysokoškolské magisterské vzdělání).

Nabídkové listy pro školy (cíle a návaznost na RVP ZV)

Programy můžete objednat na adrese: kolarova@biskupstvi.cz nebo tel. 533 033 297.

Banner newsletter
Banner
Kalendář akcí
Předchozí měsíc  Červen 2023  Následující měsíc
PO ÚT ST ČT SO NE
1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30
Vyhledávání
Uživatelský účet