O projektu Vstupy do škol

Cíl programů

Cílem projektu je představovat ve školách – převážně základních – témata spojená s křesťanstvím.
Vstupy do škol chtějí přiblížit žákům a studentům poselství křesťanských svátků, seznámit je s významnými postavami křesťanství a také s křesťanskými symboly a hodnotami, které patří k základům naší evropské kultury.

Programy jsou pro školy poskytovány zdarma a vhodně doplňují obsah výuky průřezových témat Multikulturní výchovy a Osobnostní a sociální výchovy.
Mají akreditaci MŠMT ČR v systému DVPP a plně respektují RVP ZV i náboženskou neutralitu školy.

 

Programy

Dušičky a Halloween v tradici a kultuře
Poselství křesťanských Vánoc I a II
Poselství křesťanských Velikonoc I a II
Cyril a Metoděj – historie a současnost
Bible – víc než kniha
Kostel u nás
Svědci víry – bohatství našeho národa
Odkaz českých světců – svatá Ludmila 1100 let
        (Nový program vytvořený k výročí mučednické smrti svaté Ludmily)
 

Nabídka výukových programů pro ZŠ (PDF)

Každé z témat je rozpracováno do tří samostatných výukových programů, které odpovídají třem věkovým kategoriím žáků ZŠ (1.–3., 4.–6. a 7.–9. ročník).

Aktuálně pro školní rok 2021/2022
Vzhledem k mimořádné situaci nabízíme nové formáty programů.

Organizace

Výukové programy v délce 1 až 2 vyučovací hodiny jsou realizovány formou jednorázového vstupu do výuky. Probíhají za přítomnosti učitele v učebně školy (vždy pro jednu třídu). Výjimku tvoří program Kostel u nás – lektoři nevstupují do škol, ale třídy zvou přímo do kostela, kde program probíhá.

Programy jsou školám nabízeny skrze vyškolené lektory, kteří mají potřebné vzdělání a praxi.

Před samotným vstupem do výuky se lektoři účastní lektorských seminářů organizovaných Diecézním katechetickým centrem, kde kromě potřebných informací, materiálů a instrukcí dostanou osvědčení o absolvování semináře (pokud mají vysokoškolské magisterské vzdělání).

Nabídkové listy pro školy (cíle a návaznost na RVP ZV)

Programy můžete objednat na adrese: kc.brno@biskupstvi.cz nebo tel. 533 033 297.

Banner newsletter
Banner
Kalendář akcí
Předchozí měsíc  Květen 2022  Následující měsíc
PO ÚT ST ČT SO NE
1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31
Vyhledávání
Uživatelský účet