Jeden den na Petrově 2012

Zpět na přehled fotogalerií | Vytvořeno: 18.5.2012

Petrovský areál ožil biblickými postavami

Příchod na Petrov
Příchod na Petrov
Autor: Biskupství brněnské
Děti přicházejí k registraci
Děti přicházejí k registraci
Autor: Biskupství brněnské
Brněnská katedrála se začíná zaplňovat
Brněnská katedrála se začíná zaplňovat
Autor: Biskupství brněnské
Moderátor Luděk Strašák
Moderátor Luděk Strašák
Autor: Biskupství brněnské
Přichází liturgický průvod
Přichází liturgický průvod
Autor: Biskupství brněnské
Otec biskup a kněží procházejí k oltáři
Otec biskup a kněží procházejí k oltáři
Autor: Biskupství brněnské
Otec biskup Vojtěch Cikrle žehná kolemstojícím
Otec biskup Vojtěch Cikrle žehná kolemstojícím
Autor: Biskupství brněnské
Bohoslužba slova - první čtení
Bohoslužba slova - první čtení
Autor: Biskupství brněnské
Bohoslužba slova - druhé čtení
Bohoslužba slova - druhé čtení
Autor: Biskupství brněnské
Otec biskup a koncelebrující kněží
Otec biskup a koncelebrující kněží
Autor: Biskupství brněnské
Jáhen Vladimír Večeřa čte evangelium
Jáhen Vladimír Večeřa čte evangelium
Autor: Biskupství brněnské
Otec biskup hovoří k přítomným dětem
Otec biskup hovoří k přítomným dětem
Autor: Biskupství brněnské
Pohled do presbytáře katedrály
Pohled do presbytáře katedrály
Autor: Biskupství brněnské
Poled do katedrály plné dětí
Poled do katedrály plné dětí
Autor: Biskupství brněnské
Z této Bible zanedlouho vyjdou některé její postavy
Z této Bible zanedlouho vyjdou některé její postavy
Autor: Biskupství brněnské
Přichází Lazar, kterého Ježíš vzkřísil z mrtvých
Přichází Lazar, kterého Ježíš vzkřísil z mrtvých
Autor: Biskupství brněnské
Moderátor vítá Noema a jeho ženu
Moderátor vítá Noema a jeho ženu
Autor: Biskupství brněnské
Starozákonní Abraham a jeho žena Sára
Starozákonní Abraham a jeho žena Sára
Autor: Biskupství brněnské
Přichází Izák
Přichází Izák
Autor: Biskupství brněnské
Josef Praotec Jákob a jeho žena Ráchel
Josef Praotec Jákob a jeho žena Ráchel
Autor: Biskupství brněnské
Josef Egyptský
Josef Egyptský
Autor: Biskupství brněnské
Vychází Mojžíš a přináší desky Desatera
Vychází Mojžíš a přináší desky Desatera
Autor: Biskupství brněnské
Mojžíšova sestra Miriam a bratr Áron
Mojžíšova sestra Miriam a bratr Áron
Autor: Biskupství brněnské
Jozue
Jozue
Autor: Biskupství brněnské
Boaz a jeho žena Rút
Boaz a jeho žena Rút
Autor: Biskupství brněnské
Budoucí král David přináší kůzlátko ze svých stád
Budoucí král David přináší kůzlátko ze svých stád
Autor: Biskupství brněnské
Archanděl Rafael - uzdravovatel a průvodce na cestách
Archanděl Rafael - uzdravovatel a průvodce na cestách
Autor: Biskupství brněnské
Archanděl Michael - bojovník se zlem
Archanděl Michael - bojovník se zlem
Autor: Biskupství brněnské
Zachariáš a jeho žena Alžběta
Zachariáš a jeho žena Alžběta
Autor: Biskupství brněnské
Jan Křtitel, který kázal a žil na poušti
Jan Křtitel, který kázal a žil na poušti
Autor: Biskupství brněnské
Josef a Maria
Josef a Maria
Autor: Biskupství brněnské
Ze slepoty uzdravený Bartimaios a jedna učednice
Ze slepoty uzdravený Bartimaios a jedna učednice
Autor: Biskupství brněnské
Samaritánka
Samaritánka
Autor: Biskupství brněnské
Apoštol Petr se svými atributy
Apoštol Petr se svými atributy
Autor: Biskupství brněnské
Marie Magdalská a Marie Kleofášova
Marie Magdalská a Marie Kleofášova
Autor: Biskupství brněnské
Apoštol Matěj a jedna svědkyně Ježíšova nanebevstoupení
Apoštol Matěj a jedna svědkyně Ježíšova nanebevstoupení
Autor: Biskupství brněnské
Apoštol Lukáš, autor jednoho z evangelií
Apoštol Lukáš, autor jednoho z evangelií
Autor: Biskupství brněnské
Generální vikář Mons. Jiří Mikulášek
Generální vikář Mons. Jiří Mikulášek
Autor: Biskupství brněnské
Biskup Mons. Vojtěch Cikrle
Biskup Mons. Vojtěch Cikrle
Autor: Biskupství brněnské
Zachariáš vysvětluje, jak vypadal starozákonní chrám
Zachariáš vysvětluje, jak vypadal starozákonní chrám
Autor: Biskupství brněnské
Alběta, Zachariášova manželka
Alběta, Zachariášova manželka
Autor: Biskupství brněnské
Mojžíš s Desaterem na hoře Sinaj (původně Kapistránce)
Mojžíš s Desaterem na hoře Sinaj (původně Kapistránce)
Autor: Biskupství brněnské
Josef a Maria představují své obvyklé práce
Josef a Maria představují své obvyklé práce
Autor: Biskupství brněnské
Marie Magdalská vypráví svůj příběh
Marie Magdalská vypráví svůj příběh
Autor: Biskupství brněnské
Děti přicházejí k Bartimaiovi, kde pro ně má svědectví skutečně slepá dívka
Děti přicházejí k Bartimaiovi, kde pro ně má svědectví skutečně slepá dívka
Autor: Biskupství brněnské
Marie Kleofášova s vonnými mastmi pod křížem
Marie Kleofášova s vonnými mastmi pod křížem
Autor: Biskupství brněnské
Děti zkoušejí jaké to je, když člověk nevidí
Děti zkoušejí jaké to je, když člověk nevidí
Autor: Biskupství brněnské
Noe vypráví svůj příběh a zve děti ke spolupráci
Noe vypráví svůj příběh a zve děti ke spolupráci
Autor: Biskupství brněnské
Všechna zvířátka se podařilo zachránit v arše
Všechna zvířátka se podařilo zachránit v arše
Autor: Biskupství brněnské
Boaz a Rút vyprávějí o svém seznámení
Boaz a Rút vyprávějí o svém seznámení
Autor: Biskupství brněnské
Děti se chystají sbírat obilí, vážit ho a rozpoznávat různá semena
Děti se chystají sbírat obilí, vážit ho a rozpoznávat různá semena
Autor: Biskupství brněnské
Zde je prostor k odpočinku a hrám
Zde je prostor k odpočinku a hrám
Autor: Biskupství brněnské
Izák se připravuje na zápalnou oběť
Izák se připravuje na zápalnou oběť
Autor: Biskupství brněnské
Jozue zbořil hradby Jericha zvukem trub. Zvládnou to i děti?
Jozue zbořil hradby Jericha zvukem trub. Zvládnou to i děti?
Autor: Biskupství brněnské
Lazar v kapucínské hrobce
Lazar v kapucínské hrobce
Autor: Biskupství brněnské
Lazar dětem ukazuje hrobku a dává úkol
Lazar dětem ukazuje hrobku a dává úkol
Autor: Biskupství brněnské
Děti se seznamují se sestrami komunity Živá voda a s jejich spiritualitou
Děti se seznamují se sestrami komunity Živá voda a s jejich spiritualitou
Autor: Biskupství brněnské
Děti přicházejí k Jákobově studni
Děti přicházejí k Jákobově studni
Autor: Biskupství brněnské
Ráchel jim zadává úkol načerpatvodu
Ráchel jim zadává úkol načerpatvodu
Autor: Biskupství brněnské
Apoštol Lukáš vítá děti v archivu katedrály, kam se turista běžně nedostane
Apoštol Lukáš vítá děti v archivu katedrály, kam se turista běžně nedostane
Autor: Biskupství brněnské
Generální vikář a apoštol Petr
Generální vikář a apoštol Petr
Autor: Biskupství brněnské
Jan Křtitel - kde jinde než u křtitelnice?
Jan Křtitel - kde jinde než u křtitelnice?
Autor: Biskupství brněnské
Mladí s otcem biskupem v jeho kapli
Mladí s otcem biskupem v jeho kapli
Autor: Biskupství brněnské
Apoštol Matěj ve věži katedrály hovoří o Ježíšově nanebevstoupení
Apoštol Matěj ve věži katedrály hovoří o Ježíšově nanebevstoupení
Autor: Biskupství brněnské
Pohled z věže dolů
Pohled z věže dolů
Autor: Biskupství brněnské
Josef Egyptský vypráví svůj pestrý příběh a ukáže dětem vězení (sklep)
Josef Egyptský vypráví svůj pestrý příběh a ukáže dětem vězení (sklep)
Autor: Biskupství brněnské
Boj se zlem U archanděla Michaela
Boj se zlem U archanděla Michaela
Autor: Biskupství brněnské
Archanděl Michael u svého kostela
Archanděl Michael u svého kostela
Autor: Biskupství brněnské
Stanoviště archanděla Rafaela v kostele sv. Michaela
Stanoviště archanděla Rafaela v kostele sv. Michaela
Autor: Biskupství brněnské
Koza s kůzletem z Davidových stád
Koza s kůzletem z Davidových stád
Autor: Biskupství brněnské
S dětmi se setkává pasáček David, budoucí izraelský král
S dětmi se setkává pasáček David, budoucí izraelský král
Autor: Biskupství brněnské
Podaří se dětem porazit Goliáše?
Podaří se dětem porazit Goliáše?
Autor: Biskupství brněnské
Josef ve své dílně ukazuje kousky dřeva
Josef ve své dílně ukazuje kousky dřeva
Autor: Biskupství brněnské
Děti z nich skládají co nejvyšší věž
Děti z nich skládají co nejvyšší věž
Autor: Biskupství brněnské
Maria dává dětem ochutnat chléb, který sama běžně pekla
Maria dává dětem ochutnat chléb, který sama běžně pekla
Autor: Biskupství brněnské
Generální vikář hovoří o apoštolech, kteří jsou kolem oltáře.
Generální vikář hovoří o apoštolech, kteří jsou kolem oltáře.
Autor: Biskupství brněnské
Všechny staro- a novozákonní postavy, které dnes přišly
Všechny staro- a novozákonní postavy, které dnes přišly
Autor: Biskupství brněnské
Postavy se chystají vrátit do Bible
Postavy se chystají vrátit do Bible
Autor: Biskupství brněnské
Moderátor se ptá Bartimaia a jeho spolupracovnice na dnešní zážitky
Moderátor se ptá Bartimaia a jeho spolupracovnice na dnešní zážitky
Autor: Biskupství brněnské
Izák, jeho matka Sára a otec Abraham
Izák, jeho matka Sára a otec Abraham
Autor: Biskupství brněnské
Noe a jeho žena
Noe a jeho žena
Autor: Biskupství brněnské
Také Josef Egyptský se navrátí do Bible
Také Josef Egyptský se navrátí do Bible
Autor: Biskupství brněnské
Rút, jejímuž příběhu je věnována jedna biblická kniha
Rút, jejímuž příběhu je věnována jedna biblická kniha
Autor: Biskupství brněnské
Samařanka, kterou Ježíš požádal o vodu
Samařanka, kterou Ježíš požádal o vodu
Autor: Biskupství brněnské
Manželé Zachariáš a Alžběta se svým synem Janem Křtitelem uprostřed
Manželé Zachariáš a Alžběta se svým synem Janem Křtitelem uprostřed
Autor: Biskupství brněnské
Maria - Ježíšova matka a tesař Josef
Maria - Ježíšova matka a tesař Josef
Autor: Biskupství brněnské
Apoštol Matěj a jedna křesťanka - svědci Ježíšova nanebevstoupení
Apoštol Matěj a jedna křesťanka - svědci Ježíšova nanebevstoupení
Autor: Biskupství brněnské
Obě Marie - Magdalská a Kleofášova - se rovněž vracejí do Bible
Obě Marie - Magdalská a Kleofášova - se rovněž vracejí do Bible
Autor: Biskupství brněnské
Lukáš - malíř Páně - přináší mozaiku, kterou vytvořily děti na jeho stanovišti
Lukáš - malíř Páně - přináší mozaiku, kterou vytvořily děti na jeho stanovišti
Autor: Biskupství brněnské
Michael povzbuzuje ke každodennímu přemáhání zla
Michael povzbuzuje ke každodennímu přemáhání zla
Autor: Biskupství brněnské
Jákob a Ráchel se vracejí
Jákob a Ráchel se vracejí
Autor: Biskupství brněnské
Archanděl Rafael, jehož jméno znamená
Archanděl Rafael, jehož jméno znamená
Autor: Biskupství brněnské
Apoštol Petr na brněnském Petrově
Apoštol Petr na brněnském Petrově
Autor: Biskupství brněnské
David i se svým kůzlátkem
David i se svým kůzlátkem
Autor: Biskupství brněnské
Z hory Sinaj notně vymrzlému Mojžíšovi úsměv nezamrzl
Z hory Sinaj notně vymrzlému Mojžíšovi úsměv nezamrzl
Autor: Biskupství brněnské
Biblické postavy odcházejí, ale Boží slovo s námi zůstává
Biblické postavy odcházejí, ale Boží slovo s námi zůstává
Autor: Biskupství brněnské
Generální vikář Mons. Mikulášek: Bible je o nás všech
Generální vikář Mons. Mikulášek: Bible je o nás všech
Autor: Biskupství brněnské
Otec biskup Mons. Vojtěch Cikrle se loučí a mává na pozdrav.
Otec biskup Mons. Vojtěch Cikrle se loučí a mává na pozdrav.
Autor: Biskupství brněnské
Banner newsletter
Banner
Kalendář akcí
Předchozí měsíc  Březen 2024  Následující měsíc
PO ÚT ST ČT SO NE
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
Vyhledávání
Uživatelský účet